Kenyatta University Bachelor Of Arts ( Kiswahili And Communication) () Introduction To The Study Of Literature  Question Paper

Exam Name: Introduction To The Study Of Literature 

Course: Bachelor Of Arts ( Kiswahili And Communication) ()

Institution/Board: Kenyatta University

Exam Year:2008

KENYATTA UNIVERSITY
UNIVERSITY EXAMINATIONS 2007/2008
INSTITUTE OF OPEN LEARNING AND INSTITUTIONAL BASED
PROGRAMS
SPECIAL EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
AKS 201: INTRODUCTION TO THE STUDY OF LITERATURE

DATE: Friday 10th October, 2008

TIME: 10.00 a.m. ? 12.00 noon

MAAGIZO
Jibu swali la kwanza na mengine mawili.

1.
(a)
?Fasihi ni sanaa? fafanua maoni haya.


[alama 10]
(b)
Ni
nini
maana
ya
uhakiki?
[alama
6]
(c)
Kupitia mifano mahsusi, bainisha umuhimu wa fasihi katika jamii.
[alama 10]
2.
?Fasihi simulizi haina umuhimu kwa kizazi cha sasa?. Jadili.
[alama 22]

3.
?Hadithi fupi ni riwaya fupi?. Toa maoni yako.


[alama 22]

4.
Kwa kurejelea chimbuko la tamthilia, bainisha kwamba fasihi andishi ni zao la
fasihi simulizi.


[alama 22]

5.
Fafanua, kupitia mifano, vijenzi vya
ushairi.
[alama
22]

6.
Bainisha vipengele mahsusi vinavyozingatiwa katika uhakiki wa riwaya.


[alama 22]
????.


More Question Papers


Ece 032: Children With Special Needs
Industrial Marketing
Introduction To Sociology(Sost 131)
Social Studies Special Subject Methods(Educ 340)
Physics
Socio 100:Introduction To Sociology December 2010
Business Studies Paper 1
Principles And Practice Of Management
The Degree Of Master Of Science In Enterpreneurship
Educ 422: Adult And Continuing Education
 
Return to Question Papers