Kenyatta University Bachelor Of Arts (Kiswahili) Kiswahili Poetry  Question Paper

Exam Name: Kiswahili Poetry 

Course: Bachelor Of Arts (Kiswahili)

Institution/Board: Kenyatta University

Exam Year:2009


KENYATTA UNIVERSITY
UNIVERSITY EXAMINATIONS 2009/2010
FIRST SEMESTER EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
AKS 402:
KISWAHILI POETRY

DATE: Monday, 21st December, 2009

TIME: 8.00 a.m. ? 10.00 a.m.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAAGIZO: Jibu swali la KWANZA na mengine MAWILI

1.
Fafanua mbinu za kisanaa kama zinavyotumiwa katika utunzi wa mashairi ya
Kiswahili.

2.
Utenzi wa AL ? Inkishafi unaafiki vipi sura za kimuundo za urasimi wa fasihi ya
Kiswahili?

3.
Fafanua kauli za Mwanakupona ambazo kwa maoni yako bado zina mashiko katika
ufanisi wa maisha ya ndoa.

4.
Mgogoro uliotokea katika taaluma ya ushairi wa Kiswahili ni sehemu ya maendeleo ya
utunzi. Jadili.

5.
Shaaban Robert alilishughulikia vipi swala la pesa katika mashairi yake?

6.
Jadili harakati zinazoweza kuleta mabadiliko katika jamii. Rejelea ushairi wa E.
Kezilahabi (Kichomi, Karibu Ndani na Dhifa).

7.
Kwa kurejelea AMA Sauti Ya Dhiki (A. Abdalla), Miale Ya Uzalendo
(K. King?ei) Au Bara Jingine (K. Mberia), onyesha namna swala la uongozi katika
Afrika huru lilivyoshughulikiwa.
Page 1 of 1More Question Papers


Set 526: Water Engineering Practice
Physiology (Hsci 108)
Human Resource Management
Aht 316: Theory And Methods Of Political Inquiry.
Gpr 205: Sale Of Goods And Agency
Advocacy And Networking In Environmental Conservation
Comm 105: Introduction To Mass Communication
Rest 400: Religion And Politics In Africa
Soil 210: Soil Physics
Comp 200: Introduction To Structural Programming
 
Return to Question Papers