Kenyatta University Bachelor of Arts (Kiswahili) Kiswahili Structure  Question Paper

Exam Name: Kiswahili Structure  

Course: Bachelor of Arts (Kiswahili)

Institution/Board: Kenyatta University

Exam Year:2007

KENYATTA UNIVERSITY
UNIVERSITY EXAMINATIONS 2006/2007
SECOND SEMESTER EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR
OF ARTS
A~)Q.~.:...~.~W.!~J:U~L~.I.R~.~.TY..~
DATE: Tuesday 24th July, 2007
TIME: 4.30 p.m. - 5.30 p.m.
MAAGIZO
Jibu maswali matatu.
1.
(a)
Fafanua misingi mine inayotumiwa katika kuainisha fonimu za lugha ya Kiswahili.
(b)
Kwa kurejelea misingi uliyofafanua katika lea) ainisha fonimu za KONSONANTI za Kiswahili.
2.
Bainisha mikondo yoyote muhimu ya matamshi.
3.
(a)
Taja aina za manenoya Kiswahili na ueleze matumizi ya aina NNE za maneno hayo.
(b)
Eleza utata wa kuainisha maneno ya lugha.
4.
(a)
Bainisha mipangilio MITATU mikuu ya ngeli za nomino za Kiswahili.
(b)
Onyesha udhaifu na umuhimu wa mojawapo ya mipangilio ya ngeli za nomino za Kiswahili.
5.
Tambulisha ALOMOFU zinazodhihirika katika jinsi zifuatazo za vitenzi:
(a)
Kutendewa
(b)
Kutendata
(c)
Kutendeka
(d)
Kutendesha
6.
Ukitumia sentensi za Kiswahili, bainisha maana na uonyeshe matumizi ya vipashio vifuatavyo.
(a)
Virai na vishazi
(b)
Kiima na Kiarifu
(c)
Shamirisho na chagizoMore Question Papers


Cam 208 Marketing Communications
Cre Form 2
Math 110: Basic Mathematics 2010 For Bsc Computer Science 2008/2009
Business Communication
Bungoma District Mock- English Paper 3
Aae 2102: Soil Science
History And Government
Mtihani Wa Mwigo Wilaya Ya Nyamira
Dis302
Biology
 
Return to Question Papers