Masinde muliro university of Science and Technology Bachelor of Education (Arts) Kis 210: Kiswahili Phonetics &Amp; Phonology  Question Paper

Exam Name: Kis 210: Kiswahili Phonetics &Amp; Phonology 

Course: Bachelor of Education (Arts)

Institution/Board: Masinde muliro university of Science and Technology

Exam Year:2008

Page 1 of 2

MASINDE MULIRO UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY(MMUST)
UNIVERSITY EXAMINATIONS
2008/2009 ACADEMIC YEAR
SECOND YEAR FIRST SEMESTER EXAMINATIONS
FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF EDUCATION (ARTS)
COURSE CODE: KIS 210
COURSE TITLE: KISWAHILI PHONETICS & PHONOLOGY

DATE: 3rd December 2008 TIME: 8.00 a.m. – 11.00 a.m.

MAAGIZO
JIBU MSWALI YOYOTE MANNE; ANGALAU SWALI MOJA KUTOKA KILA
SEHEMU.

Page 2 of 2

SEHEMU A

1. a) Fonetiki ni nini. (alama 3 ½ )

b) Taaluma ya fonetiki ina manufaa gani kwako kama mwalimu wa Kiswahili. (alama 14)

2. Fafanua kwa mifano mwafaka matawi yoyote matatu ya Fonetiki. (alama 17 ½ )

3. ‘Ni dhahiri kwamba konsonanti za Kiswahili ni tukio la mifanyiko ya Ala-pahala
na Ala-sogezi’ Jadili kauli hii huku ukitoa mifano ya Kiswahili. (alama 17 ½ )

4. Jadili kwa kina sababu zilizopelekea kuundwa kwa AKIKI , kisha ufafanue
kanuni zake. (alama 17 ½ )

SEHEMU B

5. Huku ukitoa mifano maridhawa, jadilli sifa zozote nne na'Fonolojia
arudhi'.(alama 17 ½ )

6. Kwa kuzingatia mitazamo mbalimbali, jadili dhana ya Fonimu ya Kiswahili.

7. ‘Baadhi ya sauti za maneno ya lugha ya Kiswahili, hudhihirisha mabadiliko
anuwai ya kifonolojia’. Jadili. (alama 17 ½)More Question Papers


Surveying
Organization And Administration Of Leisure Services
Business Law 1
Aht 201 Themes In African History
Advanced Business Statistics
Computer Studies(Publisher)
Global Strategic Management
Entrepreneurship And Small Business Management
Information, Comunication And Development
Cpy 101: Introduction To Psychology
 
Return to Question Papers