Mount Kenya University Kakamega Centre Bachelor of Special Needs Education (Special Needs) Historical Development Of Kiswahili.  Question Paper

Exam Name: Historical Development Of Kiswahili. 

Course: Bachelor of Special Needs Education (Special Needs)

Institution/Board: Mount Kenya University Kakamega Centre

Exam Year:2012

MAAGIZO
Jibu swali la kwanza na mengine mawili.
SECTION A
1.(a)Ejeza baadhi ya matatizo ya KKAM.(alama 5)
(b)Kwa kurejelea mifano ya wafuasi watatu,jadili nadharia inayodai kuwa lugha ya Kiswahili ni lugha ya Kiarabu.(Alama 5)
(c) Eleza mbinu zifuatazo za ulindaji wa msamiati na istilahi za Kiswahili; (alama 4)
¡) Upanuzi wa msamiati
¡¡) Uradidi
(d) Changanua dhima/wajibu wa lugha ya taifa kwa ufupi.(alama 6)
(e) Eleza maana na sababu za upangaji lugha katika taifa lolote lile. (alama 5)
2.Kiswahili ni lugha ya Kibantu.Bainisha kauli hii kwa kuitolea hoja mbalimbali. (alama 20)
3.Kuna mbinu kadha zinazotumika katika uundaji wa istilahi na msamiati wa lugha ya Kiswahili.Jadili kauli hii kwa kuitolea mifano mwafaka.(alama 20)
4.Jadili malengo ya awali ya KKAM.(alama 20)
5.Kwa kurejelea maana ya lugha ya Taifa na sifa zake,eleza wajibu wa lugha.(alama 20)More Question Papers


International And Contemporary Issues In Information Services
Management Maths 1
Human Environments In Africa
Social Foundations Of Law
Commercial Law
Teso District Mock- Cre Paper 2
Introduction To Microeconomics
Eap 403 : Educational Planning And Economics Of Education
Research Methods Ii
Diploma 1 In Cooperative Management Supplies And Transport Management Past Paper
 
Return to Question Papers