Mount Kenya University Kakamega Centre Bachelor Of Special Needs Education (Special Needs) Historical Development Of Kiswahili.  Question Paper

Exam Name: Historical Development Of Kiswahili. 

Course: Bachelor Of Special Needs Education (Special Needs)

Institution/Board: Mount Kenya University Kakamega Centre

Exam Year:2012

MAAGIZO
Jibu swali la kwanza na mengine mawili.
SECTION A
1.(a)Ejeza baadhi ya matatizo ya KKAM.(alama 5)
(b)Kwa kurejelea mifano ya wafuasi watatu,jadili nadharia inayodai kuwa lugha ya Kiswahili ni lugha ya Kiarabu.(Alama 5)
(c) Eleza mbinu zifuatazo za ulindaji wa msamiati na istilahi za Kiswahili; (alama 4)
¡) Upanuzi wa msamiati
¡¡) Uradidi
(d) Changanua dhima/wajibu wa lugha ya taifa kwa ufupi.(alama 6)
(e) Eleza maana na sababu za upangaji lugha katika taifa lolote lile. (alama 5)
2.Kiswahili ni lugha ya Kibantu.Bainisha kauli hii kwa kuitolea hoja mbalimbali. (alama 20)
3.Kuna mbinu kadha zinazotumika katika uundaji wa istilahi na msamiati wa lugha ya Kiswahili.Jadili kauli hii kwa kuitolea mifano mwafaka.(alama 20)
4.Jadili malengo ya awali ya KKAM.(alama 20)
5.Kwa kurejelea maana ya lugha ya Taifa na sifa zake,eleza wajibu wa lugha.(alama 20)More Question Papers


Cmi 1204:Immunology
Bibl 227: Hermeneutics 2010/2011 Academic Year
Dmls 034: Management Ethics And Professional
Aen 301 Discourse Analysis
Nandi Central District - Cre Paper 2
History Of Philosophy (Ancient And Medieval)
Mktg 312: Consumer Behavior
Classification Ii
Pphys 021:Mechanics And Waves August 2010
Eng 210:Introduction To Morphology And Syntax November 2010
 
Return to Question Papers