Get premium membership and access questions with answers, video lessons as well as revision papers.

Kwa kutaja mifano mitano kutoka kwenye hadithi, Eleza ni kwa nini hadithi hii ikapewa anwani ya “Fadhila za punda’’

      

Kwa kutaja mifano mitano kutoka kwenye hadithi, Eleza ni kwa nini hadithi hii ikapewa anwani ya “Fadhila za punda’’

  

Answers


Francis
Anwani Fadhila punda inatokana na methali isemayo, ‘Fadhila za punda ni mashuzi’, kama ilivyotumiwa katika hadithi yenyewe. Pia huweza kuwa ‘Fadhila za punda ni mateke’. Matumizi ni kwa ambaye hulipa hisani kwa nuksani, yaani wema kwa uovu. Fadhila za punda, hivyo basi, ina maana ya matendo mabaya kutoka kwa mtu aliyetendewa mema. Mada hii inaafiki hadithi.
Luka ana fadhila za punda. Kwanza, kanisa ambalo linamlea na kumjenga akiwa maskini anaponeemeka analiuza bila kujali. Umaarufu na utajiri anaopata hapa unamtia kiburi sana.
Luka analipa fadhila za Lilia kwa mashuzi. Lilia ndiye anampigania kwa mhubiri hadi anaposaidiwa kimaisha na kimasomo, akasoma hadi chuo kikuu.
Lilia vile vile anapigania penzi lake kwa Luka kwa kila hali. Anatia bidii kuhakikisha mapenzi yao yanadumu kila babake anapojaribu kuwatenganisha. Hata maonyo ya baba mtu hayamfanyi kubadili msimamo. Hatimaye wanaruhusiwa kuoana.
Licha ya haya yote, anamtesa Lilia katika ndoa yao kwa kipigo cha kila mara kutokana na visingizio vya hapa na pale, kama vile chakula kukosa chumvi ya kutosha na kuchelewa kumfungulia. Anamtia makovu katika uso uliokuwa mzuri na mwororo awali.
Licha ya kutopenda siasa, Lilia anamsaidia Luka katika azma yake ya kuwa gavana hadi anapofaulu. Hata hivyo, anamdhalilisha na kumtelekeza anapotwaa wadhifa huo na kutomjali kabisa.
Lilia anampenda mumewe kwa dhati ya moyo na yuko tayari kufanya kila awezalo kulinda ndoa yake. Anaridhia matakwa ya Luka na kuwa mwaminifu kwake. Luka kwa upande wake, badala ya kulipa fadhila hizi kwa kuwa mume mwema, ana vimada wa pembeni wal hafanyi lolote kumficha mkewe ukweli huu.
Baba Lilia anamtendea Luka mengi. Anafadhili elimu yake na kumlea kama mwanawe na hatimaye kumkubalia kumwoa bintiye.
Anapofanikiwa baadaye, anaanza kumtesa bintiye aliyeahidi kumtunza. Luka anpiga kampeni kabambe katika azma ya kuwa gavana, nao wananchi wanamuunga mkono. Anapofanikiwa, halipii fadhila zao kwani anawasahau kabisa, wala dhiki yao haimshtui.
Kimada wake Luka pia anakejeli fadhila za Luka. Anamzuzua na kumfanya kumsahau kabisa mkewe wa ndoa. Anaandamana naye kila mahali akiwa gavana. Anapopata ajali na kulazwa hospitali, kimada huyu anamtoroka baada ya kusikia hawezi kutembea tena.
francis1897 answered the question on January 30, 2023 at 05:56


Next: Intra-Africa trade is termed to be of great need. Validate this statement by giving reasons.
Previous: Fafanua sifa za wahusika wafuatao kama zinavyojitokeza katika hadithi ya Fadhila za Punda. i. Luka ii. Lilia iii. Babake Lilia

View More Kiswahili Fasihi Questions and Answers | Return to Questions Index

Related Questions


 • Liandikwalo ndilo liwalo? Since when has man ever changed his destiny? Eleza muktadha wa dondoo hili.....(Solved)

  Chozi la heri
  Liandikwalo ndilo liwalo? Since when has man ever changed his destiny?
  Eleza muktadha wa dondoo hili.
  Bainisha mbinu tatu za kimtindo zinazojitokeza katika dondoo hili.
  Kwa kuzingatia hoja kumi, jadili jinsi ambavyo hali ya, liandikwalo ndilo liwalo, inavyojitokeza katika Chozi la Heri.

  Date posted: April 1, 2020.  Answers (1)

 • "...wanahofia kusema wasije wakavikata viganja vinavyowalisha..." a. Eleza muktadha wa dondoo hili. b. Taja maudhui yanayojitokeza katika dondoo hili na ueleze. c. Kwa kutoa hoja kumi, eleza namna...(Solved)

  "...wanahofia kusema wasije wakavikata viganja vinavyowalisha..."

  a. Eleza muktadha wa dondoo hili.

  b. Taja maudhui yanayojitokeza katika dondoo hili na ueleze.

  c. Kwa kutoa hoja kumi, eleza namna maudhui uliyotaja hapo juu (2b) yanavyojitokeza katika riwaya.

  d. Eleza sifa nne za msemaji

  Date posted: October 15, 2019.  Answers (1)

 • "Na mwamba ngoma huvuta wapi?" a. Eleza muktadha wa dondoo hili. b. Tambua tamathali mbili za sauti zilizotumika katika muktadha huo. c. Fafanua sifa za msemewa wa...(Solved)

  "Na mwamba ngoma huvuta wapi?"

  a. Eleza muktadha wa dondoo hili.

  b. Tambua tamathali mbili za sauti zilizotumika katika muktadha huo.

  c. Fafanua sifa za msemewa wa maneno.

  d. Thibitisha ukweli kuwa kila mwamba ngoma huvuta kwake ukirejelea Tamthilia nzima ya Kigogo.

  Date posted: October 15, 2019.  Answers (1)

 • Nina jambo muhimu, nyi wakubwa kwa wadogo, Kuwa tabia alimu, usiubwage gogo, Mtu kukosa nidhamu, ja mtu akili ndogo, Tabia...(Solved)

  Soma shairi lifuatalo kisha ujibu maswali

  Nina jambo muhimu, nyi wakubwa kwa wadogo,
  Kuwa tabia alimu, usiubwage gogo,
  Mtu kukosa nidhamu, ja mtu akili ndogo,
  Tabia njema ni utu.

  Walezi nawaambia, wafunze tabia wana,
  Ili wanapokua, wenye heshima maana,
  Mtu kukosa tabia, ni kama mti bila shina,
  Tabia njema ni utu.

  Hutuzidisha hisia, kufurahisha roho,
  Gumu tuepushia, linalotumiza roho,
  Mtu kukosa twabia, nikiumbe bila roho,
  Tabia njema ni utu.

  Wanafunzi nao pia, shuleni sizushe bala,
  Ili masomo kubia, bila mambo ya kifala,
  Mtu kukosa twabia, dereva toroli bila,
  Tabia njema ni utu.

  Mahabani walioa, sio urembo mwingi,
  Bali hasa ni tabia, utu mapenzi mengi,
  Mtu kukosa tabia, kama nyumba bila msingi,
  Tabia njema ni utu.

  Shuleni vijijinia, amani dumu kujali,
  Sababu kuwa tabia, lizingatiwa aali,
  Mtu kukosa tabia, ni kisu bila makali,
  Tabia njema ni utu.

  Rafiki kukupendea, sio kwa uzuri eti,
  Bali ni hasa tabia, ndani yako wima uti,
  Mtu kukosa tabia, ni kiumbe bila uti,
  Tabia njema ni utu.

  Tamati kuachia, kwamba jambo aali,
  Mengi ningewambia, lakini metoshekali,
  Mtu kukosa tabia, ni kiatu bila soli,
  Tabia njema ni utu.

  Maswali
  1.Pendekeza kichwa mwafaka cha ushairi uliosoma.
  2.Toa bahari tatu tofauti za ushairi huu na uzifafanue.
  3.Fafanua muundo wa shairi hili.
  4. Onyesha jinsi idhini ya mshairi imetumika.
  5. Taja na ueleze mbinu za lugha zilizotumika katika shairi hili.
  6. Andika ubeti wa sita katika lugha ya tutumbi.
  7. Eleza maana ya maneno haya kwa mujibu wa shairi ulilosoma.
  i) Shina.
  ii)Wima.

  Date posted: October 8, 2019.  Answers (1)

 • Jadili jinsi mwigizaji anaweza kuboresha utanzu wake jukwaani(Solved)

  Jadili jinsi mwigizaji anaweza kuboresha utanzu wake jukwaani

  Date posted: October 8, 2019.  Answers (1)

 • Kwa kurejelea hadithi ya Mke Wangu eleza mambo yanayochangia kuimarika kwa ndoa(Solved)

  Kwa kurejelea hadithi ya Mke Wangu eleza mambo yanayochangia kuimarika kwa ndoa

  Date posted: October 5, 2019.  Answers (1)

 • Ken Walibora na Said A. Mohamed: Damu Nyeusi “Hapa huingii bila kuninyoshea mkono…”(Solved)

  Ken Walibora na Said A. Mohamed: Damu Nyeusi
  “Hapa huingii bila kuninyoshea mkono…”

  a) Eleza muktadha wa dondoo hili.
  b) Eleza sifa nne za mzungumziwa.
  c) Kwa kurejelea muktadha wa hadithi nzima. Thibisha ukweli wa kauli kuwa mkono mtupu haulambwi

  Date posted: October 5, 2019.  Answers (1)

 • Tamthilia ya Mstahiki Meya ni taswira kamili ya mataifa mengi barani Afrika. Thibitisha kauli hii(Solved)

  Tamthilia ya Mstahiki Meya ni taswira kamili ya mataifa mengi barani Afrika. Thibitisha kauli hii

  Date posted: October 5, 2019.  Answers (1)

 • Eleza jinsi mbinu ya tabaini inavyojitokeza katika riwaya ya kidagaa kimemwozea(Solved)

  Eleza jinsi mbinu ya tabaini inavyojitokeza katika riwaya ya kidagaa kimemwozea

  Date posted: October 5, 2019.  Answers (1)

 • “Hawa ndio watu muhimu katika ulimwengu wa sasa”(Solved)

  “Hawa ndio watu muhimu katika ulimwengu wa sasa”

  a) Eleza muktadha wa dondoo hili.
  b) Fafanua mchango wa mrejelewa katika kusambaratisha baraza la Cheneo.
  c) Cheneo imekandamizwa kutokana na wakazi wake kutotumia akili. Fafanua kauli hii kwa kurejelea tamthilia nzima.

  Date posted: October 5, 2019.  Answers (1)

 • …unaa…seema mimiiii sipakui?...wataka mimi nipike? Ehee? Ati mimi nalaza damu? Wewe unaiamsha damu?(Solved)

  …unaa…seema mimiiii sipakui?...wataka mimi nipike? Ehee? Ati mimi nalaza damu? Wewe unaiamsha damu?

  a) Fafanua muktadha wa dondoo hili.
  b) Eleza mbinu zozote tatu za lugha zilizotumika katika dondoo hili.
  c) Jadili ufaafu wa anwani kwa kurejelea mnenaji.

  Date posted: October 5, 2019.  Answers (1)

 • Vile lelo walalama, kwa yale ulotendewa, Huyakumbuki ya nyuma, pindi ulipochachawa, (Solved)

  Vile lelo walalama, kwa yale ulotendewa,
  Huyakumbuki ya nyuma, pindi ulipochachawa,
  Ulipotenda unyama, uliona ndiyo sawa,
  Mtenda akitendewa, hulalama kaonewa!

  Ulizusha uhasama, leo wewe wapagawa,
  Walia bila kukoma, tungadhani umefiwa,
  Sasa huna usalama, huwezi kujiopowa
  Mtenda akitendewa, hulalama kaonewa!

  Tenda mambo kwa kupima, usiruke huna mbawa,
  Una macho kutazama, na akili umepewa,
  Matendo hurudi nyuma, atendaye hurudiwa,
  Mtenda akitendewa, hulalama kaonewa!

  Dunia haishi njama, sijione umepewa,
  Ukadhani usalama, binadamu kuwagawa,
  Ukahisi ni wanyama, waso hali kama ngawa,
  Mtenda akitendewa, hulalama kaonewa!

  Unapotenda zahama, siku yako itakuwa,
  Ambapo utaungama, useme umechachiwa,
  Na uanze kutetema, ulie umeonewa,
  Mtenda akitendewa, hulalama kaonewa.


  Maswali
  a) Lipe shairi hili kichwa mwafaka.
  b) Shairi hili ni la aina gani? Toa sababu.
  c) Eleza muundo wa ubeti wa pili.
  d) Ni kaida zipi za utunzi zilizozingatiwa na mshairi?
  e) Andika ubeti wa kwanza kwa lugha ya mjazo.
  f) Toa mifano miwili ya idhini ya mshairi.
  g) Kwa nini msemewa hafai kulalamika ?
  h) Eleza maana ya maneno yafuatayo.
  i) Uhasama
  ii) Umepowa

  Date posted: October 5, 2019.  Answers (1)

 • Tafautisha kati ya; Ngonjera za ushairi na za maigizo.(Solved)

  Tafautisha kati ya;
  Ngonjera za ushairi na za maigizo.

  Date posted: October 4, 2019.  Answers (1)

 • Onyesha kwa kutolea mifano minne, jinsi misimu huzuka.(Solved)

  Onyesha kwa kutolea mifano minne, jinsi misimu huzuka.

  Date posted: October 4, 2019.  Answers (1)

 • Jana ilikuwepo, ikapita(Solved)

  Soma shairi ifuatalo kish aujibu maswali.
  Jana ilikuwepo, ikapita
  Kwenye giza la sahau
  Jana ilipiga kuathiri
  Athari ijayo leo
  Leo tunajua kesho tunaibashiria
  Kesho ipapo na hatuijui
  Kesho, itapiga au itapuliza?
  Au itapita pasi na chochote
  Kama moshi usio mashiko?
  Kesho hatuioni
  Lakini yaja ...
  Twaihisi
  Twaihisi
  Twaimaizi
  Ipo,

  Yajongea
  Hiyo na taathira zake
  Inakuja
  Yasogea
  Yaja mbio
  Yafikia upeo unaoitwa leo
  Basi kumbuka
  Maisha ni ubishi, yakabili!
  Maisha ni jasiri, jusurisha!
  Maisha ni huzuni, yashinde!
  Maisha ni msiba, uweze!

  Maisha ni wajibu, tekeleza!
  Maisha ni ni fumbo, liague!
  Maisha ni tatizo, litatue!
  Maisha ni ahadi, itemize!
  Maisha mapambano, wana nayo!
  Maisha ni zawadi, ipokee!
  Maisha ni mchezo, uchezee!
  Maisha ni nyimbo, iimbe!
  Maisha ni fursa, itumie?
  Maisha ni ureda, furahia!
  Maisha maumbile, changamkie!
  Maisha ni lengo, lifike!
  Maisha ni mwendo, yaendee!
  Maisha ni uzuri, ustarehee!
  Maisha liwazo, yapumzikie!
  (a) Lipe kichwa mwafaka shairi hili.
  (b) Fafanua maudhui ya shairi hili.
  (c) Onyesha muundo wa shairi hili.
  (d) Taja na ueleze tamathali tatu za semi alizotumia mwandishi wa shairi hili.
  (e) Eleza maana ya maneno yafuatayo kama yalivyotumia katika shairi.
  Twaimaizi
  Yajongea

  Date posted: October 4, 2019.  Answers (1)

 • Angaza, mtazame mlimwengu(Solved)

  Soma shairi hili kisha ujibu maswali yanayofuata.
  Angaza, mtazame mlimwengu
  Bidii, nayo matokeo chungu
  Wezesha, kuishi bila uchungu
  Teknolojia maendeleo.

  Angaza, zitazame barabara
  Aenda, kwa kasi pia salama
  Bidhaa, sokoni upesi fika
  Teknolojia maendeleo.

  Angaza, majokofu majumbani
  Vyakula, na vinywaji hifadhika
  Nafuu, zizima maji ridisha
  Teknolojia maendeleo.

  Angaza, leo pote madukani
  Mikebe, vyakula vinywaji tiwa
  Mimea, huwawirishwa haraka
  Teknolojia maendeleo.

  Angaza, nguo kwa mashine stimu
  Upesi, runinga na simu juza
  Angani, burudika eropleni
  Teknolojia maendeleo.

  Angaza, tarakilishi nguzoye
  Mauzo, mawasiliano kwayo
  tibani, ni mwenzi kwake tabibu
  Teknolojia maendeleo.

  Angaza, mja hajakoma katu
  Shughuli, kila uchao shajara
  Apate, tulia kwa ufanisi
  Teknolojia maendeleo.

  (a) Eleza dhamira ya msanii katika shairi hili.
  (b) Onyesha mifano mitano ya maendeleo katika maisha ya binadamu.
  (c) Eleza umbo la shairi hii.
  (d) Andika ubeti wa nne katika lugha ya nathari.
  (e) Eleza kwa kifupi mtazamo wa mshairi kuhusu teknolojia.
  (f) Eleza maana ya maneno yafuatayo;
  (i) Majokofu
  (ii) Hunawirisha
  (iii) Shajara

  Date posted: October 4, 2019.  Answers (1)

 • Thibitisha kauli kuwa, "Mla naye huliwa zamu yake ifukapo". Ukirejelea riwaya ya Kidagaa Kimemwozea.(Solved)

  Thibitisha kauli kuwa, "Mla naye huliwa zamu yake ifukapo". Ukirejelea riwaya ya Kidagaa Kimemwozea.

  Date posted: October 4, 2019.  Answers (1)

 • Elimu ya kajielewa sisi nani, na twatoka wapi, twaelekea wapi na utu tutaurejeshaje pahali pake....(Solved)

  Kidagaa kimemwozea
  Elimu ya kajielewa sisi nani, na twatoka wapi, twaelekea wapi na utu tutaurejeshaje pahali pake....
  (a) Eleza muktadha wa dondoo hili.
  (b) Taja mfano mmoja wa tamathali ya usemi kwenye dondoo.
  (c) Dhihirisha jinsi utu ulivyotoka pahali pake, ukirejelea riwaya nzima.

  Date posted: October 4, 2019.  Answers (1)

 • "Siku moja kabla ya kufika kwa wageni. Meya ana mkutano na wawakilishi wa wafanyikaziambao wameketi mkabala naye".(Solved)

  Mtahiki Meya; Timothy Arege
  "Siku moja kabla ya kufika kwa wageni. Meya ana mkutano na wawakilishi wa wafanyikazi ambao wameketi mkabala naye".
  (a) Fafanua madai yaliyotolewa na wafanyakazi katika mkutano huu.
  (b) Eleza jinsi Meya alivyojibu madai ya wawakilishi wa wafanyakazi.

  Date posted: October 4, 2019.  Answers (1)

 • "Leo ndio mtanitambua. Mama gani anayemtazama mwana akigeuka afriti?"(Solved)

  Damu nyeusi na hadithi zingine
  "Leo ndio mtanitambua. Mama gani anayemtazama mwana akigeuka afriti?"
  (a) Eleza muktadha wa dondoo hili.
  (b) Tambua "mwana aliyegeuka afriti‘na ueleze hulka zake nne.
  (c) Jadili maudhui yoyote matano yanayojitokeza katika hadithi husika.

  Date posted: October 4, 2019.  Answers (1)