Ratiba ya mafunzo (Schemes of Work) Kiswahili Darasa La Nane, Kiswahili Kitukuzwe, KLB Muhula Wa Kwanza

Institution: Primary

Course: Kiswahili

Posted By: Kivunji Mugenya

Document Type: DOCX

Price: KES 100            

Views: 191     Downloads: 1

Summary

Ratiba hii ya mafunzo imetilia maanani shughuli za mafunzo. Kuna uwezekano wa kufanyiwa marekebisho kwa vile iko kwa MS Word. 

More Resources


View all notes