Form 2 Term 1 Kiswahili Schemes of Work

Institution: Secondary

Course: Kiswahili- form 2

Posted By: Kivunji Mugenya

Document Type: DOCX

Price: KES 80            

Views: 111     Downloads: 0

Summary

Kiswahili Kitukuzwe Kidato cha pili , Ratiba ya masomo, Muhula wa kwanza
Ratiba hii imezingatia mtaala wa masomo. Pia ina weza fanyiwa marekebisho kulingana na mapendekezo ya mwalimu. 

More Resources


View all notes