Form 2 Term 1 Kiswahili Kitukuzwe Schemes of Work 2023

Institution: Secondary

Course: Kiswahili- form 2

Posted By: Kivunji Mugenya

Document Type: DOCX

Number of Pages: 5

Price: KES 80
    
    

Views: 6323     Downloads: 140

Summary

Kiswahili Kitukuzwe Kidato cha pili , Ratiba ya masomo, Muhula wa kwanza
Ratiba hii imezingatia mtaala wa masomo. Pia ina weza fanyiwa marekebisho kulingana na mapendekezo ya mwalimu.


Below is the document preview. Purchase to access the complete document.

  • 3292_0.jpg
  • 3292_1.jpg
........

This is the end of this document preview. Buy to download the complete document.


More Resources


More Content By Kivunji Mugenya


View all resources