Kiswahili Schemes of Work, Gredi ya 6, Muhula wa 1- 2023

Institution: Primary

Course: Kiswahili

Posted By: Kivunji Mugenya

Document Type: DOCX

Number of Pages: 7

Price: KES 80
    
    

Views: 2167     Downloads: 14

Summary

Kiswahili schemes of work, gredi ya 6, Muhula wa 1- 2023.

Kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze:
-kutambua silabi zinazotokana na sauti zinazokaribiana katika maneno
-kutamka silabi zinazotokana na sauti zinazokaribiana kimatamshi ili kuimarisha matamshi...............................................


Below is the document preview. Purchase to access the complete document.

  • 3519_0.jpg
........

This is the end of this document preview. Buy to download the complete document.


More Resources


More Content By Kivunji Mugenya


View all resources