2023 Gredi ya 3 Soma Nasi (Kusoma na Kuandika) Schemes of Work Term 3

Institution: Primary

Course: Kiswahili Activities

Posted By: 6965

Document Type: DOCX

Number of Pages: 8

Price: KES 80
    
    

Views: 699     Downloads: 11

Summary

Soma nasi grade 3 schemes of work for term 3. Imelainishwa na mwongozo wa mwalimu pamoja na kitabu cha mwanafunzi

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze
a. Kujizoesha kuandika kwa ubunifu
b. Kujifunza mikakati ya kuandika kwa ubunifu
............


Below is the document preview. Purchase to access the complete document.

  • 2023-Gredi-ya-3-Soma-Nasi-Kusoma-na-Kuandika-Schemes-of-Work-Term-3_6818_0.jpg
  • 2023-Gredi-ya-3-Soma-Nasi-Kusoma-na-Kuandika-Schemes-of-Work-Term-3_6818_1.jpg
........

This is the end of this document preview. Buy to download the complete document.


More Resources


More Content By 6965


View all resources