2021 Form 1 Term 1, 2, 3 Kiswahili schemes of Work

Institution: Secondary

Course: Education

Posted By: Momanyi5641

Document Type: DOCX

Number of Pages: 23

Price: KES 49
    Buy via WhatsApp
    

Views: 1180     Downloads: 28

Summary

2021 term 1, 2, 3 newly updated schemes of work Kiswahili.
Reference Book: Kiswahili Fasaha

Kufika mwisho wa somo, mwanafunzi aweze:
Kutamka sauti / fonimu za lugha ya Kiswahili.
Kusahihisha makosa ya kitamshi yanayotokana na lugha ya mama.


Below is the document preview. Purchase to access the complete document.

  • 7103_0.jpg
  • 7103_1.jpg
  • 7103_2.jpg
........

This is the end of this document preview. Buy to download the complete document.


More Resources


More Content By Momanyi5641


View all resources