Kenyatta University Bachelor of Arts (Kiswahili) Theories Of Literary Criticism  Question Paper

Exam Name: Theories Of Literary Criticism 

Course: Bachelor of Arts (Kiswahili)

Institution/Board: Kenyatta University

Exam Year:2009

KENYATTA UNIVERSITY
UNIVERSITY EXAMINATIONS 2008/2009
SECOND SEMESTER EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR
OF ARTS
AKS 302: THEORIES OF LITERARY CRITICISM

DATE: Monday 14th September, 2009 TIME: 2.00 p.m. ? 4.00 p.m.

MAAGIZO:
Jibu maswali matatu.

1.
Jadili sifa za nadharia mwafaka.

2.
Huku ukitilia maanani mihimili ya nadharia ya uhalisia wa kijamaa, ihakiki
tamthilia ya Kifo Kisimani (Kithaka Mberia).

3.
Ainisha na ufafanue sifa muhimu za udhanaisha. Onyesha jinsi udhanaishi
unavyoweza kutumiwa kufahamu riwaya ya Rosa Mistika (E. Kezilahabi).

4.
Jadili mihimiti ya Urasimi-mupya katika fasihi ya Kiswahili.

5.
Nini maana ya uhalisiajabu? Tumia uhalisiajabu kuihakiki riwaya ya Bin-
Adamu! (Wamitila).

6.
Uhakiki utendi wa Fumo Liyongo (Omar al-Bukry) kwa kutilia maanani urasimi
mkongwe wa fasihi ya Kiswahili.

????????????.


Page 1 of 1More Question Papers


Organizational Behaviour
Physics St John High School
Kcse 2008 Computer Studies Paper 1
Basic Mathematics
Microcomputer And Networked Systems
Computer Applications
Borabu Masaba District Mock-Chemistry Paper 2
English (Creative Composition And Essays Based On Texts)
Agriculture Mini Mock
Kakamega District Mock - English Paper 2
 
Return to Question Papers