Kenyatta University Bachelor Of Arts (Kiswahili) Historical Development Of Kisw Ahili  Question Paper

Exam Name: Historical Development Of Kisw Ahili 

Course: Bachelor Of Arts (Kiswahili)

Institution/Board: Kenyatta University

Exam Year:2007

KENYATTA UNIVERSITY
UNIVERSITY EXAMINA.TIONS 2006/~OQ7
FIRST SEMESTER EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR
OF EDUCATION AND BACHELOR OF ARTS
AKS 102: HISTORICAL DEVELOPMENT OF KISW AHILI
DATE: Wednesday 21st February, 2007
TIME: 8.00 a.m. -10.00 a.m.
MAAGIZO: Jibu maswali matatu yoyote.
1.
Huku ukitoa mifano, jadili mchango wa ushahidi wa kiisimu katika kufafanua
asili ya lugha ya Kiswahili.
2.
"Waarabu walichangia kukua na kuenea kwa lugha ya Kiswahili katika Afrika
Mashariki kwa njia mbalimbali" Fafanua kauli hii.
3.
Kwa kutoa mifano, bainisha tofauti za kifonolojia kati ya lahaja ya Kiamu na
Kiswahili sanifu.
4.
Fafanua mafanikio ya Kamati ya Kiswahili ya Afrika Mashariki katika
kusanifisha Kiswahili.
5.
"Kiswahili kinahitaji kusanifishwa upya". Fafanua kauli hii.
6.
Eleza namna ambavyo Wajerumani walichangia maendeleo ya Kiswahili
nchini Tanganyika kabla ya uhuru.More Question Papers


Engl111: Introduction To Language And Linguistics
Engl 322:Varieties Of English
Dpa 208: Public Relations And Corporate Communications
Monetary Theory And Policy
Fst 2109- Introduction To Physical Chemistry
Sas 104: Social Science Perspectives On Hiv/Aids
Pmgt 031:Information Systems
Nyahururu District Mock- Kiswahili Paper 2
Bacj 260:Advance Communication Theories
Corporate Governance And Ethics(Buss 426)
 
Return to Question Papers