Kcse Kiswahili Kiswahili Paper 1 (Insha)  Question Paper

Exam Name: Kiswahili Paper 1 (Insha) 

Course: Kiswahili

Institution/Board: Kcse

Exam Year:2006

INSHA
Saa 1 3/4
Andika insha mbili.Swali la kwanza ni la lazima.
Kisha chagua insha moja nyingine kutoka hizo tatu zilizobaki.
Kila insha isipungue maneno 400.
Kila insha ina alama 20.
1. Umeteuliwa kuwa katibu wa kamati inayotoa mapendekezo ya jinsi ya kupambana na tatizo sugu la dawa za kulevya.Andika ripoti yako.
2. Ukubwa ni jaa.
3. Malizia kwa..Wekundu wa uchwejua ulienea kila mahali;anga nzima ilijaa wekundu kama kwamba mazingira yalipatana na hali iliyokuwako.Kwa mbali niliisikia sauti iliyonikumbusha maneno niliyoambiwa zamani.Laiti ningeyasikiliza maneno hayo.
4."Utandawazi una athari mbaya katika maisha yetu."Jadili.More Question Papers


443/1 Agriculture Paper 1
Kitangulizi Cha Fasihi B(Kisw 121) (Lswa 110) (Kisw 013)
Principles Of Earth Sciences
Cre Standard Seven
Kirinyaga District End Of Year Examination 2008 C.R.E Form Two
Comm Iii:Communication Skills
Diploma 1 In Business Administration Communication Past Paper
Literature Of The African Diaspora(Litt 411)
Certified Credit Professional(Ccp)
Bmgt 413:Strategic Management August 2008
 
Return to Question Papers