Communication Skills In Kiswahili Question Paper

Communication Skills In Kiswahili 

Course:Bachelor Of Education In Kiswahili

Institution: Kenyatta University question papers

Exam Year:2009KENYATTA UNIVERSITY
UNIVERSITY EXAMINATIONS 2008/2009
SECOND SEMESTER EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR
OF ARTS AND BACHELOR OF EDUCATION

AKS 202: COMMUNICATION SKILLS IN KISWAHILI


DATE:
FRIDAY 28TH AUGUST, 2009 TIME: 2.00P.M- 4.00P.M

MAAGIZO
JIBU MASWALI MATATU.
1.
? Dhima ya Kiswahili ni zaidi ya matumizi yake katika mawasiliano? Fafanua
na utoe mifano faafu.
2.
Imesemekana kuwa matumizi ya ?sms? katika simu tamba na uandishi wa
barua pepe yameathiri mbinu bora za uandishi wa insha. Tathmini dai hili.
3.
Jadili kwa tafsili nadharia mbili za chimbuko la lugha ya binadamu.
4.
Fafanua dhima ya tahariri na tahakiki na jinsi zinavyotekelezwa.
5.
Eleza na utoe ithibati jinsi utandawazi unavyokuza Kiswahili kama lugha ya
mawasiliano.
6.
Jadili jinsi tafsiri inavyodhihirika kama chombo cha mawasiliano.


Page 1 of 1

More Question Papers


Search for school, college and university past papers.

Return to Question Papers    
Quick Links
Kenyaplex On Facebook