Aks 200 - Theories Of Literary Criticism. Question Paper

Aks 200 - Theories Of Literary Criticism. 

Course:Bachelor Of Education

Institution: Kenyatta University question papers

Exam Year:2005KENYATTA UNIVERSITY

FIRST SEMESTER EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS AND BACHELOR OF EDUCATION

AKS 200 - THEORIES OF LITERARY CRITICISM

AGIZO: Jibu maswali matatu. Swali la KWANZA ni la lazima.

1. Jadili mtagusano uliopo baina ya nadharia na uhakiki wa fasihi.

2. Fafanua jukumu la fasihi huku ukirejelea mawanda matatu ya maisha.

3. "Nadharia ya umuundo imejikita katika isimu." Toa hoja zako.

4. Huku ukirejelea Dunia mti mkavu, fafanua vipengele vitano vya nadharia ya uyakinifu wa kijamii.

5. Jadili kwa kurejelea fasihi ya Kiswahili kauli isemayo kuwa nadharia ya mtazamo-kike ni ya kisiasa.

6. Eleza na utathmini matumizi ya nadharia ya ubwege katika tamthilia ya AMEZIDI (Said Ahmed Mohamed).

More Question Papers


Search for school, college and university past papers.

Return to Question Papers    
Quick Links
Kenyaplex On Facebook