Kenyatta University Bachelor Of Education (Bed) Aks 302: Theories Of Literary Criticism  Question Paper

Exam Name: Aks 302: Theories Of Literary Criticism 

Course: Bachelor Of Education (Bed)

Institution/Board: Kenyatta University

Exam Year:2005

KENYATTA UNIVERSITY
INSTITUTE OF CONTINUING EDUCATION (SSP-SCHOOL BASED)

EXAMINATION FOR THE DEGREES OF BACHELOR OF EDUCATION AND BACHELOR OF ARTS

AKS 302: THEORIES OF LITERARY CRITICISM

MAAGIZO: Jibu swali la KWANZA na mengine MAWILI

1. Kwa kurejelea fasihi ya Kiswahili, jadili uhusiano uliopo kati ya nadharia, uhakiki na fasihi (Alama 20)

2. Ni kwa kiwango gani tamthilia ya Mfalme Edipode (Sofokile) inaafiki nadharia ya tanzia? (Alama 15)

3. "E. Kezilahabi ni mwandishi aliyekataa tamaa". Jadili kauli hii kwa kurejelea kazi yoyote moja ya mwandishi. (Alama 15)

4. Fafanua nafasi ya mwanamke katika Mama ee (A. Mwachofi) kama mujibu wa matazamo kike (Alama 15)

5. Vipengele vya uhalisia wa kijamaa vimetumika vipi katika kufanikisha riwaya ya Nyota ya Rehema (M. S. Mohamed) (Alama 15)

6. Nadharia ya umuundo imehimiza matumizi ya lugha na kupuuza maudhui. Kupitia mifano kutoka kazi yoyote ya fasihi ya Kiswahili, tathmini umuhimu wake katika uhakiki (Alama 15)More Question Papers


First Aid And Home Nursing (Dhtm 038)
Calculus I Y1s1
Mars 545: Current Trends In African Spirituality
Litt 311:African Poetry
Performance Measurement And Management(Hrmg 547)
Entrepreneurship In Library And Information Services
Office Administration
Cba 621/Bba 606: Entrepreneurship And Small Business
History Form Three Mid Year.
Environmental Ecology I
 
Return to Question Papers