Kenyatta University Bachelor of Arts (Kiswahili) Introduction To The Study Of Literature  Question Paper

Exam Name: Introduction To The Study Of Literature 

Course: Bachelor of Arts (Kiswahili)

Institution/Board: Kenyatta University

Exam Year:2009

KENYATTA UNIVERSITY
UNIVERSITY EXAMINATIONS 2008/2009
INSTITUTE OF OPEN LEARNING
EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS AND
BACHELOR OF EDUCATION
AKS 201: INTRODUCTION TO THE STUDY OF LITERATURE
DATE: TUESDAY, 11TH AUGUST 2009 TIME: 2.00 P.M. - 4.00 P.M.

MAAGIZO: JIBU SWALI LA KWANZA NA MENGINE MAWILI.

1.
a)
Eleza maana ya dhana zifuatazo:
(i)
Fasihi
(ii)
Maudhui
(iii)
Dhamira
(iv)
Fani
b)
Onyesha uhusiano uliopo baina ya fasihi simulizi na fasihi andishi.
c)
Bainisha majumu muhimu ya fasihi.

2.
?Hadithi fupi ni riwaya ndogo?. Toa maoni yako.

3.
Kwa kurejelea fasihi ya Kiswahili, bainisha sifa bainishi za utanzu wa tamthilia.

4.
Onyesha uhusiano uliopo baina ya ngano na riwaya.

5.
Bainisha aina za riwaya kwa kurejelea fasihi ya Kiswahili.

6.
(a)
Fafanua maana ya dhana ya ushairi.

(b)
Bainisha vipengele muhimu katika uhakiki wa ushairi.
*************

Page 1 of 1More Question Papers


Cms 302: Accounting Information Systems
All Diploma 1'S End Of Term Exam Communication Skills
Nandi North District Mock -Kiswahili Paper 3
Acct 411: Advanced Financial Accounting I
Bba 200 Business Law 1
Kakamega District Mock - English Paper 1
Contract Ii
Introduction To Research In Child And Family Studies
Cam 204: Strategic Management
Theory And Methods In Oral Literature
 
Return to Question Papers