Kenyatta University Bachelor Of Arts (Kiswahili) Introduction To The Study Of Literature  Question Paper

Exam Name: Introduction To The Study Of Literature 

Course: Bachelor Of Arts (Kiswahili)

Institution/Board: Kenyatta University

Exam Year:2009

KENYATTA UNIVERSITY
UNIVERSITY EXAMINATIONS 2008/2009
INSTITUTE OF OPEN LEARNING
EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS AND
BACHELOR OF EDUCATION
AKS 201: INTRODUCTION TO THE STUDY OF LITERATURE
DATE: TUESDAY, 11TH AUGUST 2009 TIME: 2.00 P.M. - 4.00 P.M.

MAAGIZO: JIBU SWALI LA KWANZA NA MENGINE MAWILI.

1.
a)
Eleza maana ya dhana zifuatazo:
(i)
Fasihi
(ii)
Maudhui
(iii)
Dhamira
(iv)
Fani
b)
Onyesha uhusiano uliopo baina ya fasihi simulizi na fasihi andishi.
c)
Bainisha majumu muhimu ya fasihi.

2.
?Hadithi fupi ni riwaya ndogo?. Toa maoni yako.

3.
Kwa kurejelea fasihi ya Kiswahili, bainisha sifa bainishi za utanzu wa tamthilia.

4.
Onyesha uhusiano uliopo baina ya ngano na riwaya.

5.
Bainisha aina za riwaya kwa kurejelea fasihi ya Kiswahili.

6.
(a)
Fafanua maana ya dhana ya ushairi.

(b)
Bainisha vipengele muhimu katika uhakiki wa ushairi.
*************

Page 1 of 1More Question Papers


Egs 2102 Surveying I
Ens 230: Principles Of Environmental Ecology
Comm 111: Communication Skills
Database Systems Design And Development
Bishop Okoth Ojolla Girls Secondary School
General Economics
Dbit 202 Human Resource Management
Nyamira District Mock-French Paper 2
Human Resource Management
Entrepreneurship Management
 
Return to Question Papers