Kenyatta University Bachelor Of Arts (Kiswahili) Introduction To The Study Of Literature  Question Paper

Exam Name: Introduction To The Study Of Literature 

Course: Bachelor Of Arts (Kiswahili)

Institution/Board: Kenyatta University

Exam Year:2009

KENYATTA UNIVERSITY
UNIVERSITY EXAMINATIONS 2008/2009
INSTITUTE OF OPEN LEARNING
EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS AND
BACHELOR OF EDUCATION
AKS 201: INTRODUCTION TO THE STUDY OF LITERATURE
DATE: TUESDAY, 11TH AUGUST 2009 TIME: 2.00 P.M. - 4.00 P.M.

MAAGIZO: JIBU SWALI LA KWANZA NA MENGINE MAWILI.

1.
a)
Eleza maana ya dhana zifuatazo:
(i)
Fasihi
(ii)
Maudhui
(iii)
Dhamira
(iv)
Fani
b)
Onyesha uhusiano uliopo baina ya fasihi simulizi na fasihi andishi.
c)
Bainisha majumu muhimu ya fasihi.

2.
?Hadithi fupi ni riwaya ndogo?. Toa maoni yako.

3.
Kwa kurejelea fasihi ya Kiswahili, bainisha sifa bainishi za utanzu wa tamthilia.

4.
Onyesha uhusiano uliopo baina ya ngano na riwaya.

5.
Bainisha aina za riwaya kwa kurejelea fasihi ya Kiswahili.

6.
(a)
Fafanua maana ya dhana ya ushairi.

(b)
Bainisha vipengele muhimu katika uhakiki wa ushairi.
*************

Page 1 of 1More Question Papers


Communication Skills In Kiswahili
Moral Theology
Business Studies
Introduction To Human Growth And Development
Analytical Techniques
Research Methods (Buss 036)
Bit 2109 Professional Issues Of Information Technology Distance Learning
Phys 422:Semiconductor Devices November 2009
Hsci 225:Hiv/Aids
Ect308:Geography Methods
 
Return to Question Papers