Historical Development Of Kisw Ahili Question Paper

Historical Development Of Kisw Ahili 

Course:Bachelor Of Education In Kiswahili

Institution: Kenyatta University question papers

Exam Year:2007KENYATTA UNIVERSITY
UNIVERSITY EXAMINA.TIONS 2006/~OQ7
FIRST SEMESTER EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR
OF EDUCATION AND BACHELOR OF ARTS
AKS 102: HISTORICAL DEVELOPMENT OF KISW AHILI
DATE: Wednesday 21st February, 2007
TIME: 8.00 a.m. -10.00 a.m.
MAAGIZO: Jibu maswali matatu yoyote.
1.
Huku ukitoa mifano, jadili mchango wa ushahidi wa kiisimu katika kufafanua
asili ya lugha ya Kiswahili.
2.
"Waarabu walichangia kukua na kuenea kwa lugha ya Kiswahili katika Afrika
Mashariki kwa njia mbalimbali" Fafanua kauli hii.
3.
Kwa kutoa mifano, bainisha tofauti za kifonolojia kati ya lahaja ya Kiamu na
Kiswahili sanifu.
4.
Fafanua mafanikio ya Kamati ya Kiswahili ya Afrika Mashariki katika
kusanifisha Kiswahili.
5.
"Kiswahili kinahitaji kusanifishwa upya". Fafanua kauli hii.
6.
Eleza namna ambavyo Wajerumani walichangia maendeleo ya Kiswahili
nchini Tanganyika kabla ya uhuru.

More Question Papers


Search for school, college and university past papers.

Return to Question Papers    
Quick Links
Kenyaplex On Facebook